ATLANTIC F 125 Design 2000W

22.000,00 RSD

Savršeno dizajniran konvektor sa integrisanim sedmodnevnim programskim termostatom.
Brzo zagrevanje zahvaljujući efikasnoj i ravnomernoj raspodeli toplote.

Nema na zalihama

Konvektor sa programabilnim termostatom (preciznost 0,1°C) sa četiri režima rada:

COMFORT – konvektor održava stalnu temperaturu koja je podešena na termostatu; za promenu temperature potrebna je radnja korisnika. COMFORT režim je posebno namenjen aplikacijama u kojima je ugrađena regulacija višeg nivoa (sobni termostati, centralna regulacija).

ECO – konvektor održava trajnu nisku temperaturu – može se podesiti vrednost u rasponu od 6°C do temperature 1°C niže od temperature podešene u COMFORT režimu.

PROG – za automatsko prebacivanje između COMFORT i ECO režima. Za svaki dan u nedelji može se izabrati jedan od šest unapred podešenih programa. Jedan od ovih programa se može podesiti po potrebi, svakom satu u toku dana može se dodeliti COMFORT ili ECO temperatura.

TIMER – za podešavanje automatskog isključivanja konvektora. Vreme isključivanja se može podesiti od 1 do 8 sati.

Ostale funkcije: kalibracija temperature ±3 °C / zaključavanje / detekcija otvorenog prozora