FENIX ADPSV 30

od 5.220,00 RSD od 47.580,00 RSD

ADPSV grejni kabl, dvožilni kabl sa zaštitnim plaštom i zaštitom od UV zračenja pogodan za poluakumulaciono i akumulaciono grejanje poda u stambenim prostorijama (unutrašnje i spoljašnje primene), sa zaštitnim plaštom i zaštitom od UV zračenja, za zaštitu oluka od zadržavanja snega i leda.

ADPSV grejni kabl, dvožilni kabl sa zaštitnim plaštom i zaštitom od UV zračenja pogodan za poluakumulaciono i akumulaciono grejanje poda u stambenim prostorijama (unutrašnje i spoljašnje primene), sa zaštitnim plaštom i zaštitom od UV zračenja, za zaštitu oluka od zadržavanja snega i leda.

  • Klasa M2
  • Prečnik kabla Ø 5,0-5,9 mm
  • Hladni kraj 1×5 m
  • Napon 230V ili 400V

Preporučeno je korišćenje termostata za spoljašne primene i zaštite krovnih oluka i slivnika putem termostata i kontrolera sa temperaturnim senzorom ili kombinovanim senzorom temperature i vlage.

Sistem za krov i krovne oluke može se instalirati na bilo kojoj vrsti krovne konstrukcije gde postoji potreba za sprečavanjem zaleđivanja u olucima. Ovaj sistem smanjuje oštećenja krovne konstrukcije i oluka izazvana ledom. Sistem treba instalirati duž ivice krova ili na mestima gde postoji rizik od formacija snega i leda.

Svi kablovi su gotovi proizvodi, što znači da su provereni i ispitani u fabrici. Elmark kao generalni zastupnik overava proizvođačku garanciju od 10 godina. Garantni list mora biti popunjen od strane kvalifikovane osobe.

Pusti video zapis