FENIX ELSR M-10-2-BO

1.740,00 RSD

Tip 10W/m ima ovalni poprečni presek (5,8 x 8,5mm) i koristi se prvenstveno za zaštitu cevi od mraza. Da biste mogli da koristite ovaj tip grejnog kabla, potrebno je istovremeno da naručite i set za spajanje i završetak samoregulišućeg grejnog kabla KIT br. 4

Tip 10W/m ima ovalni poprečni presek (5,8 x 8,5mm) i koristi se prvenstveno za zaštitu cevi od mraza. 

Ovaj tip grejnog kabla nema fabričku spojnicu i priključni kabl, već se isti mora spojiti upotrebom specijalnog kompleta za spajanje i završetak samoregulišućeg grejnog kabla pod nazivom KIT No.4.

Samoregulišući grejni kablovi menjaju svoju linijsku el. snagu zavisno od promene temperature okoline, ali se ne isključuju u potpunosti. Za ispravan, pouzdan i ekonomičan rad SR grejnog kabla neophodno je koristiti termostat.

Tehničke karakteristike

  • Linijska električna snaga pri + 10° C = 10 W/m
  • Maksimalna temperatura izlaganja kabla = 80° C
  • Moguća ugradnja do -10° C
  • Minimalni radijus savijanja 25mm

Samoregulišući grejni kablovi menjaju svoj izlaz prema temperaturi okoline, ali se ne isključuju u potpunosti – za ispravan i ekonomičan rad neophodno je koristiti termostat.