FENIX HT-600

6.000,00 RSD

Utični termostat HT-600 je opremljen unutrašnjim senzorom sobne temperature (vazduha) i ima opciju povezivanja kablovske sonde (kablovski senzor dužine 2m sa IP66 rangom je uključen uz proizvod). Imajte na umu da termostat uvek očitava samo jednu temperaturu (preko unutrašnjeg senzora ili kablovske sonde). U termostatu se mogu podesiti dve temperature (udobnost/prigušenje) i on se prebacuje između njih prema izabranom programu.

Utični termostat HT-600 je opremljen unutrašnjim senzorom sobne temperature (vazduha) i ima opciju povezivanja kablovske sonde (kablovski senzor dužine 2m IP66 rangom je uključen uz proizvod). Termostat očitava samo jednu temperaturu (preko unutrašnjeg senzora ili preko kablovske sonde). U termostatu se mogu podesiti dve vrednosti temperature (udobnost/prigušenje) i režim rada termostata se menja između ove dve vrednosti prema izabranom programu.
Programi mogu da sadrže do 23 promene temperature (svakog celog sata) i može se kreirati do 7 programa (za pojedine dane u nedelji). Termostat je namenjen za uključivanje i isključivanje sledećih uređaja: Infracrveni grejni paneli, električni radijatori.

Tehnički podaci: prekidački kontakt: 230V/16A/3600W; opcioni zvučni signal kada se prekorači podešeni temperaturni interval; čuvanje podešenog programa u EEPROM memoriji (6 meseci); Kontrolisani temperaturni opseg: 0-60°C, tačnost: ±0,5°C.