FENIX HT-600

6.000,00 RSD

Utični termostat HT-600 je opremljen unutrašnjim senzorom sobne temperature (vazduha) i ima opciju povezivanja kablovske sonde (kablovski senzor dužine 2m sa IP66 rangom je uključen uz proizvod). Termostat može da očitava samo jednu temperaturu (preko unutrašnjeg senzora ili kablovske sonde). U termostatu se mogu podesiti dve temperature (komforna/eko) i on se prebacuje između njih prema izabranom programu. Termostat može da radi i u ručnom režimu, tj. da održava ručno podešenu temperaturu.

Utični termostat HT-600 je opremljen unutrašnjim senzorom sobne temperature (vazduha) i ima opciju povezivanja eksternog senzora temperature (kablovski senzor dužine 2m, IP66 rangom je u pakovanju). Termostat očitava samo jednu temperaturu (preko unutrašnjeg senzora ili preko kablovske sonde). U termostatu se mogu podesiti dve vrednosti temperature (komforna i eko) i režim rada termostata se menja između ove dve vrednosti prema izabranom programu.
Programi mogu da sadrže do 23 promene temperature (svakog celog sata) i može se kreirati do 7 programa (za pojedine dane u nedelji). Termostat je namenjen za uključivanje i isključivanje sledećih uređaja: Infracrveni grejni paneli, električni radijatori.

Tehnički podaci: prekidački kontakt: 230V/16A/3600W; opcioni zvučni signal kada se prekorači podešeni temperaturni interval; čuvanje podešenog programa u EEPROM memoriji (6 meseci); Kontrolisani temperaturni opseg: 0-60°C, tačnost: ±0,5°C.