FENIX LDTS 100

od 5.664,00 RSD od 56.640,00 RSD

Mrežice za grejanje postavljaju se direktno ispod podne obloge. Jednostavne su za ugradnju i vrlo ekonomične za rad u kombinaciji sa odgovarajućom regulacijom temperature. Prikladne su za upotrebu kao glavni sistemi grejanja kao i sistemi koji pružaju podno grejanje za dodatnu udobnost.

Mrežice za grejanje postavljaju se direktno ispod podne obloge. Jednostavne su za ugradnju i vrlo ekonomične za rad u kombinaciji sa odgovarajućom regulacijom temperature. Prikladne su za upotrebu kao glavni sistemi grejanja kao i sistemi koji pružaju podno grejanje za dodatnu udobnost.

Što se tiče funkcionalnosti, nema razlike između grejnog kabla i mrežice – grejna mrežica je u osnovi grejni kabl pričvršćen na tkaninu. Ova dva proizvoda razlikuju se samo po debljini i načinu polaganja. Instalacija sklopa je fleksibilnije prirode, ali je i zahtevnija. Mrežice su jednostavnije za polaganje, zagarantovan je i raspored snage. Međutim, mrežice nisu pogodne za neravne površine.

Podno grejanje može se instalirati na svim vrstama drvenih podova ako se poštuju uputstva za instaliranje.

Važno je da:

  • Instalisana snaga u drvenim podovima na gredicama ne sme preći 80 W/m2.
  • Instalisana snaga u drvenim podovima ispod ili preko betona ne sme preći 100 W/m2.
  • Instalisana snaga u podovima koji leže preko drveta ne sme preći 100 W/m2.
  • Preporučuje se grejni kabl sa max. snagom od 10W/m ili grejna mrežica 100 W/m2.
Pusti video zapis