FENIX MADPSP 40 – ASFALT

od 9.660,00 RSD od 98.100,00 RSD

Najčešće primene sistema za otapanje snega i leda na zemlji su: parkinzi, garažni prilazi, trotoari, spoljašnje stepenice, utovarne rampe i mostovi. Za otapanje snega i leda mogu se koristiti grejni kablovi sa minimalnom snagom od 18W/m ili grejne mrežice sa minimalnom snagom od 200 W/m2.
Za kontrolu sistema treba koristiti EBERLE EM 524 89, EBERLE ITR-3 ili EB-Therm 800 sa senzorom za temperaturu ili kombinovanim senzorom za temperaturu i padavine.

MADPSP – Dvožilni grejni kabl sa zaštitnim plaštom i zaštitom od UV zračenja, za direktno polaganje u asfalt.

  • Klasa M2
  • Prečnik kabla Ø 6,2-8,9 mm
  • Hladni kraj 1×5 m
  • Napon 230V ili 400V
  • Instalacija ispod asfalta
  • Asfalt se primenjuje direktno preko MADPSP kablova. Preporuka su Fenix MADPSP-40 grejni kablovi za asfaltne instalacije, pošto su otporni kratko vreme na temperaturu do 240°C. Ovo smanjuje vreme i troškove instalacije jer nije potrebno pokrivanje kabla betonom pre izlivanja asfalta.

Sistem za otapanje snega i leda može da obezbedi sigurnu površinu za pešake. Osim oslobađanja pešačkih zona od snega, sistem omogućava i čiste ulaze u radnje.

Svi kablovi su gotovi proizvodi, što znači da su provereni i ispitani u fabrici. Elmark kao generalni zastupnik overava proizvođačku garanciju od 10 godina. Garantni list mora biti popunjen od strane kvalifikovane osobe.

Pusti video zapis