FENIX Zaštitna rešetka

od 3.050,00 RSD od 4.700,00 RSD

Zaštitna rešetka štiti lamele ECOSUN S+ visokotemperaturnog panela od mehaničkih oštećenja (npr. od lopte u fiskulturnoj sali).
Štiti predmete od direktnog kontakta sa vrelom površinom grejnih lamela.

Zaštitna rešetka štiti lamele ECOSUN S+ visokotemperaturnog panela od mehaničkih oštećenja (npr. od lopte u fiskulturnoj sali).

Štiti predmete od direktnog kontakta sa vrelom površinom grejnih lamela.