HTSX™

THERMON HTSX samoregulišući grejni kabl

HTSX SAMOREGULIŠUĆI GREJNI KABL

posebno dizajniraniza održavanje procesne temperature ili zaštitu od smrzavanja
u aplikacijama u kojima je prisutno izlaganje visokim temperaturama.
HTSX izdržava izloženost temperaturama koje se javljaju u sistemima sa
pročišćavanjem parom.
Toplotna snaga HTSX kabla varira u zavisnosti od temperature okoline.

HTSKS kablovi su sertifikovani za upotrebu u običnim (neklasifikovanim)
oblastima i u potencijalno eksplozivnim atomosferama u skladu
sa ATEKS direktivom i IEC Ex šemom.