VSX-HT™

Samoregulišući grejni kabl

VSKS-HT samoregulišući grejni kablovi visokih performansi su dizajnirani posebno za održavanje temperature procesa ili zaštitu od smrzavanja gde se održavaju visoke temperature ili kod izloženosti kabla visokim temperaturama.

Samoregulišući grejni kabl

VSKS-HT samoregulišući grejni kablovi visokih performansi su dizajnirani posebno za održavanje temperature procesa ili zaštitu od smrzavanja gde se održavaju visoke temperature ili kod izloženosti kabla visokim temperaturama.

Toplotna snaga VSX-HT kabla varira u zavisnosti od temperature okoline smanjujući toplotni učinak kabla sa povećanjem temperature okoline. VSX-HT kablovi se mogu instalirati u opasnim i zonama 1, 2, 21 i 22.

Pusti video zapis